KP PSP


JRG


KSRG


AKTUALNOŚCI


Ścieżka edukacyjna OGNIK

Sala Edukacyjna "OGNIK"

Sala Edukacyjna „OGNIK” utworzona została w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Głównym celem programu realizowanego w latach 2015-2018 jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole ale również i poza nią.
Sala Edukacyjna „OGNIK" z założenia ma służyć edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz w okresie szkolnym.
Celem realizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi jest:
• uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
• edukacja dzieci i młodzieży z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,
• wzrost świadomości społecznej i poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu kołobrzeskiego,
• zapoznanie z podstawami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
• poznanie specyfiki służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy prowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar, nauczą się jak skutecznie wezwać służby ratownicze czy udzielić pierwszej pomocy oraz będą mogły przymierzyć ubrania strażackie czy wsiąść do samochodu pożarniczego.

Sala edukacyjna została wykonana dzięki środkom finansowym otrzymanym od Wojewody Zachodniopomorskiego przy osobistym zaangażowaniu strażaków Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. Pomieszczenia zostały oddane do użytku w dniu 20.12.2016 r., natomiast uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 18 maja 2017 r.
Do odwiedzenia naszej strażnicy zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, a w szczególności dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.
Zajęcia w ramach ścieżki edukacyjnej "Ognik" prowadzone są zgodnie z obowiązującym regulaminem, w związku z czym prosimy o zapoznanie się z nim przed zaplanowaną wizytą w Komendzie Powiatowej PSP w Kołobrzegu.

Aby umówić się na wizytę prosimy o wypełnienie i złożenie pisemnego wniosku ze wskazaniem proponowanego terminu wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego do opiekuna grupy.
Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie komendy bądź kierować na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, ul.Żurawia12 B,78-100 Kołobrzeg. Skan wniosku można również przesłać pocztą elektroniczną na adresy mailowe: sekretariat@psp.kolobrzeg.pl lub psk@psp.kolobrzeg.pl.

Do pobrania:
1. Regulamin ścieżki edukacyjnej "OGNIK" ...>>
2. Wniosek zgłoszenia uczestnictwa ...>>

 


Rozmaitości


Z kraju


Ciekawe linki


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej KP PSP w Kołobrzegu

STOP pożarom traw! „Czad Koperta życia ! QUESTCITY - gra edukacyjna dla dzieci E-KG - portal miasta Kołobrzeg Kołobrzeski Serwis Informacyjny Gazeta Kołobrzeska strazak.pl - ratowniczy bank wiedzy Przeglad Pożarniczy - miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej Sklep Ogniowy - akcesoria dla strażaków i ratowników


admin: stona