KP PSP


JRG


KSRG


AKTUALNOŚCI

Schemat organizacyjny KP PSP

Schemat organizacyjny

Wydział operacyjno - szkoleniowy

    p.o. Starszy technik sztabowy ds. operacyjno - szkoleniowych:


st. ogn. mgr Damian Romańczuk
st. ogn. mgr Damian Romańczuk
tel. 094-355-14-37
e-mail: d.romanczuk@psp.kolobrzeg.pl

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych

    Starszy technik ds. kadrowych:

mł. ogn. inż. Grzegorz Sokół
tel. 094-355-14-36
e-mail: g.sokol@psp.kolobrzeg.pl

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych

    Starszy specjalista ds. organizacyjnych:

Elżbieta Staszak
tel. 094-355-14-36
e-mail: e.staszak@psp.kolobrzeg.pl

Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych

    Starszy inspektor:


asp. inż. Paweł Artyński
asp. inż. Paweł Artyński
tel. 094-355-14-33
e-mail: p.artynski@psp.kolobrzeg.pl

    Młodszy specjalista:


mł. kpt. inż. Karol Milczarek
mł. kpt. inż. Karol Milczarek
tel. 094-355-14-33
e-mail: k.milczarek@psp.kolobrzeg.pl

Sekcja ds. finansowych

    Główny ksiegowy:

sekc. mgr Joanna Kogut
tel. 094-355-17-38
e-mail: j.kogut@psp.kolobrzeg.pl

    Starszy technik sztabowy ds. finansowych:

st. ogn. Jolanta Michalska
tel. 094-355-17-37
e-mail: j.michalska@psp.kolobrzeg.pl

Sekcja ds. kwatermistrzowsko - technicznych

    Starszy Inspektor sztabowy ds. kwatermistrzowsko-technicznych:

mł. asp. mgr Magdalena Czekalska
tel. 094-355-14-36
e-mail: m.czekalska@psp.kolobrzeg.pl

    Starszy technik ds. kwatermistrzowsko-technicznych:

Krzysztof Babiej
tel. 094-355-17-35
e-mail: k.babiej@psp.kolobrzeg.pl

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

    Dowódca JRG (pełniący obowiązki):


st. kpt. inż. Krzysztof Azierski
st. kpt. inż. Krzysztof Azierski
tel. 094-355-14-26
e-mail: k.azierski@psp.kolobrzeg.pl

    Zastępca dowódcy JRG:

Stanowisko Kierowania

    Dyżurni operacyjni powiatu:

 
kpt. Piotr Grzelak
   
asp. sztab. Grzegorz Orzechowski

kpt. Piotr Grzelak
asp. sztab. Grzegorz Orzechowski
tel. 094-355-14-44
e-mail: psk@psp.kolobrzeg.pl

    Starszy dyżurny stanowiska kierowania:

 
st. asp. Tomasz Kosidło

st. asp. Tomasz Kosidło
tel. 094-355-14-44
e-mail: psk@psp.kolobrzeg.pl

 
mł. asp. mgr Paweł Nawrocki

mł. asp. mgr Paweł Nawrocki
tel. 094-355-14-44
e-mail: psk@psp.kolobrzeg.pl


Rozmaitości


Pogoda


Ciekawe linki


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej KP PSP w Kołobrzegu

E-KG - portal miasta Kołobrzeg Kołobrzeski Serwis Informacyjny Gazeta Kołobrzeska strazak.pl - ratowniczy bank wiedzy Przeglad Pożarniczy - miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej Sklep Ogniowy - akcesoria dla strażaków i ratowników


admin: stona