KP PSP


JRG


AKTUALNOŚCI


    2019-12-23

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak uznając zaangażowanie członków grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej, dla których służba jest także pasją, przyznał im nagrody pieniężne.
Wśród wyróżnionych funkcjonariuszy, za szczególne zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych znaleźli się również ratownicy z grupy ratownictwa wysokościowego „WIATRAK” działającej przy tutejszej Komendzie:
- ogn. Łukasz Radoń
- mł. ogn. Wiktor Gliszczyński.
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Wiatrak” została utworzona na bazie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu, w skład której wchodzi 18-stu przeszkolonych ratowników wysokościowych. SGRW posiada na swoim wyposażeniu samochód SLRWys na podwoziu Ford z napędem 4x4 wraz ze sprzętem wysokościowym.
Głównym celem SGRW jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym, znajdującym się poza zasięgiem i możliwościami użycia standardowego sprzętu i technik wykorzystywanych w PSP oraz w innych służbach i podmiotach ratowniczych podczas ratownictwa wysokościowego. Dotyczy to m.in. akcji na obiektach wysokich i wysokościowych, które są poza zasięgiem drabin i podnośników, akcji na obiektach przyrody (takich jak drzewa, ściany skalne, rozpadliska, jaskinie), a także akcji na konstrukcjach i instalacjach przemysłowych (kominy, maszty, wieże, studnie, szyby).

 
 
 
 


Rozmaitości


Pogoda


Ciekawe linki


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej KP PSP w Kołobrzegu


admin: stona