KP PSP


JRG


AKTUALNOŚCI


    2019-05-17

17 maja 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyła się miła uroczystość uświetniająca tegoroczne obchody Dnia Strażaka. Jak co roku w uroczystościach, oprócz strażaków zawodowych, udział wzięli również emeryci i renciści służby pożarniczej, ich rodziny oraz duża rzesza zaproszonych gości.
Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się m.in. Czesław Hoc - poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Gromek - członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, bryg. Marek Popławski - zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzki PSP, dh Marek Kowalski – prezes oddziału zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie , Jacek Kuś – wicestarosta kołobrzeski oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kołobrzeskiego i służb mundurowych. Wszystkich gości przywitał komendant powiatowy PSP w Kołobrzegu st. bryg. Krzysztof Makowski. Komendant w swoim krótkim wystąpieniu podsumował między innymi dotychczasową działalność i osiągnięcia kołobrzeskich strażaków jak również podziękował wszystkim osobom i instytucjom za wspieranie ochrony przeciwpożarowej.
W dalszej części uroczystości komendant powiatowy PSP w Kołobrzegu przyjął ślubowanie od zatrudnionych w ostatnich miesiącach dwóch nowych strażaków. Ślubowanie na sztandar komendy PSP w Kołobrzegu złożyli: str. Tomasz Michałko oraz str. Grzegorz Sianos.
Jak co roku Dzień Strażaka był również okazją do wręczenia wyróżnień i awansów na wyższe stopnie zawodowe dla najlepszych strażaków i osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu.
Nominacje na wyższy stopień służbowy otrzymało 10 funkcjonariuszy a wśród nich:
- stopień starszego aspiranta otrzymał:
asp. Tomasz Kosidło
- stopień aspiranta otrzymał:
mł. asp. Krzysztof Sadowski
- stopień starszego ogniomistrza otrzymali:
ogn. Marek Andrusieczko
ogn. Krzysztof Chitruszko,
- stopień ogniomistrza otrzymali:
mł. ogn. Marcin Gliński,
mł. ogn. Daniel Szulc,
- stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
st. sekc. Łukasz Jakimiec
st. sekc. Krzysztof Kaszuba
st. sekc. Przemysław Tabaczyński
- stopień starszego sekcyjnego otrzymał:
sekc. Grzegorz Sokół
Siedmiu strażaków otrzymało również mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych komendant powiatowy PSP w Kołobrzegu wyróżnił nagrodami uznaniowymi dziewięciu funkcjonariuszy z KP i JRG.
W części finalnej dzisiejszej zbiórki głos zabrali przybyli na uroczystość goście, którzy w swych przemówieniach m.in. dziękowali i gratulowali wszystkim wyróżnionym i awansowanym za zaangażowanie i trud podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Po zakończeniu oficjalnej części apelu na deskach sceny RCK strażakom i zaproszonym gościom zaprezentował się w swoim krótkim występie artystycznym zespół wokalny „MAYOL”.


Galeria zdjęć ...>>


Rozmaitości


Pogoda


Ciekawe linki


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej KP PSP w Kołobrzegu


admin: stona