KP PSP


JRG


AKTUALNOŚCI


    2018-02-26

W okresie od 18 grudnia 2017 r. do 24 lutego 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu realizowano szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych. Do przedmiotowego szkoleniu przystąpiło 30 strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kołobrzeskiego.
Założenia programowe szkolenia realizowano w formie teoretycznej oraz praktycznej realizowanych w całości na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. W ramach części praktycznej uczestnicy szkolenia poddani zostali testowi przejścia tzw. komory dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie. Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej było przygotowanie i sprawdzenie strażaków-ratowników w zakresie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych podczas pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zmęczenie, brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń itp.) oraz poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej. Pozytywne zaliczenie tej próby było warunkiem koniecznym do ukończenia szkolenia i uzyskania pełnych kwalifikacji do bezpośredniego uczestnictwa w działaniach ratowniczych, prowadzonych przez jednostki OSP.
Do egzaminu końcowego, przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2018r., przystąpiło 30 strażaków – ochotników (w tym 4 panie), którzy w komplecie uzyskali wyniki pozytywne. Uroczyste zakończenie szkolenia odbyło się w dniu 26 lutego 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. Wręczenia zaświadczeń dla nowo przeszkolonych strażaków-ratowników OSP dokonali bryg. Krzysztof Makowski - Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu oraz dh Bogusław Grygiel - prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu. Wszystkim druhnom i druhom serdecznie gratulujemy.

Galeria zdjęć ...>>

 


Rozmaitości


Pogoda


Ciekawe linki


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej KP PSP w Kołobrzegu


admin: stona