KP PSP


JRG


AKTUALNOŚCI


    2018-10-20

Rozszczelnienie instalacji z ciekłym amoniakiem, w wyniku którego rannych zostało kilka osób, to scenariusz ćwiczeń ratowniczych przeprowadzonych w dniu 20 października na terenie zakładu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. W ćwiczeniach uczestniczyło ogółem 51 strażaków z Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kołobrzegu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kołobrzeskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Łącznie podczas ćwiczeń wykorzystano 15 zastępów straży pożarnej.
W trakcie symulowanego rozszczelnienia instalacji z ciekłym amoniakiem w pomieszczeniu maszynowni (budynek wytwórni lodu) doskonalono m.in. procedury postępowania na wypadek wycieku amoniaku przez pracowników i grupę ratowniczą funkcjonującą na terenie zakładu, ewakuacji osób rannych oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Według założeń z chwilą wykrycia wycieku medium pracownicy zakładu mieli wdrażyć własne procedury postępowania na wypadek uwolnienia amoniaku oraz powidomić straż pożarną. Działania zastępów straży polegały w pierwszej kolejności na zlokalizowaniu poszkodowanych przy współpracy z ratownikami grupy ratowniczej funkcjonującej na terenie zakładu oraz ewakuowaniu poszkodowanego z maszynowni. Kolejny poszkodowany musiał zostać ewakuowany ze strefy zagrożenia przy pomocy technik alpinistycznych wykorzystywanych przez ratowników ze specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego (SGRW) działającej na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kołobrzegu. W dalszej kolejności ćwiczenia polegały na usunięciu zagrożeń związanych z wyciekiem amoniaku – rozpoznanie, wyznaczenie i monitorowanie strefy zagrożenia, neutralizacja powstałej „chmury” amoniaku, dekontaminacja wstępna itp.
Miejsce prowadzonych ćwiczeń od strony lądu zabezpieczali zaproszeni do współpracy funkcjonariusze kołobrzeskiej policji natomiast od strony kanału portowego ochotnicy z Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć ...>>

 


Rozmaitości


Pogoda


Ciekawe linki


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej KP PSP w Kołobrzegu


admin: stona