KP PSP


JRG


AKTUALNOŚCI


    2017-03-30

W dniu 30 marca br. na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu, przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem "MEC 2017". Głównym organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przy współudziale Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz MEC. We wspólnych ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej PSP, Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kołobrzegu, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kołobrzeskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz zastęp Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" z Kołobrzegu. Podczas ćwiczeń wykorzystano 12 zastępów ochrony ppoż. w tym 10 samochodów gaśniczych w łącznej obsadzie 53 strażaków.
Według założeń ćwiczebnych na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej doszło do zapalenia się hałdy węgla. Rozmiary i intensywność pożaru wymusiły zadysponowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej z terenu całego powiatu. W wyniku niekorzystnego splotu wydarzeń doszło do zasłabnięcia pracownika wykonującego prace konserwacyjne na galerii komina znajdującego się na terenie zakładu. Dodatkowo wytworzona w wyniku pożaru chmura dymu rozprzestrzenia się na pobliskie tereny uzdrowiskowe jak i osiedla mieszkalne.
Ćwiczenie realizowane było w formie symulowanych działań ratowniczo - gaśniczych oraz ćwiczenia aplikacyjnego prowadzonego równocześnie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zgodnie z założeniami główne cele przeprowadzonych ćwiczeń skierowane były na:
a) w odniesieniu do struktur zarządzania kryzysowego (aplikacyjnie):
cel główny: realizacja procedur przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia pożarowe zakładów i obiektów przemysłowych, w tym: • zgrywania na szczeblu powiatowym działań jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego z właściwymi służbami, inspekcjami, strażami i innymi podmiotami, w sytuacji wystąpienia pożaru zakładów i obiektów przemysłowych;
• sprawdzenie wypracowanych procedur do działania w sytuacjach kryzysowych i zachowań na wypadek rzeczywistych zdarzeń związanych z pożarem zakładów i obiektów przemysłowych;
b) w odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej (praktycznie):
cel główny: doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas wystąpienia pożaru na terenie zakładu/obiektu przemysłowego, w tym: • doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych w ramach KSRG oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP;
• sprawdzenie w praktyce różnych metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów na terenach zakładów/obiektów przemysłowych,
• doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych na wysokości przez specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego (SGRWys) z JRG Kołobrzeg,
• doskonalenie alarmowania, dysponowania, sił i środków PSP,
• doskonalenie metodyki organizacji zaopatrzenia wodnego na znaczne odległości przy dużym zapotrzebowaniu na wodą gaśniczą,
• doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystywania łączności współdziałania i dowodzenia.
Po zakończeniu ćwiczeń wstępnego podsumowania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu bryg. Krzysztof Makowski. Zarówno uczestnicy, rozjemcy jak i organizatorzy ćwiczeń zwracali uwagę, że ze względu na specyfikę zdarzeń powstałych na terenie dużych zakładów (obiektów) przemysłowych wspólne ćwiczenia są potrzebne i powinny być przeprowadzane cyklicznie.

Galeria zdjęć ...>>

 


Rozmaitości


Pogoda


Ciekawe linki


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej KP PSP w Kołobrzegu


admin: stona