25.06.2019r. - powołanie zastępcy komendanta PSP w Kołobrzegu